Med anledning av kampanjen #MeToo som just nu sprids på sociala medier uppstår också en stor frustration hos alla de som på olika sätt delar erfarenheter av att vara utsatta för mäns sexuella våld. Vi är många som vill göra skillnad.
Samtidigt rullar det in förfrågningar till oss på Indra om att synas ute i kommunens skolor för att prata om just sexuellt våld – men vi hinner inte möta alla förfrågningar. Vi behöver dig!

Nästa grundutbildning för nya volontärer är den 25 – 26 november!

 

Vad innebär det att engagera sig just utåtriktat i Indra Tjejjour?
Att engagera sig utåtriktat kan till exempel innebära att du håller i en separatistisk skolgrupp varje vecka under 6 veckor, att du håller i workshops och föreläsningar ute på skolor om exempelvis sexuellt våld och samtycke, att du besöker fritidsgårdar på kvällstid, eller att du engagerar dig i något av våra projekt till exempel Indrapodden. Det kan också innebära att du drar igång ett eget projekt som knyter an till vår värdegrund eller att du på något sätt sprider information om jourens verksamhet, driver opinion i artiklar och sociala medier eller på olika event där unga möts. Vad som är bra att veta är att vi alltid är minst 2, alltså aldrig ensamma på våra uppdrag.

Innan du engagerar dig får du gå en utbildning i jourarbetet där vi går igenom: bemötande, olika typer av problematik, metoder, ledarskapsövningar, feministisk teori och normkritisk pedagogik. Kärnan i vår utåtriktade verksamhet är precis som i stödverksamheten att stärka, stötta, aldrig döma.
Vilka möter vi?
Målgruppen i den utåtriktade verksamheten är unga, ca 10-18 år, i Sollentuna kommun.

Vad kan vi förvänta oss av dig?
Du vill arbeta för unga tjejers- queera och transpersoners rätt att må bra. Du vet att mäns våld är ett stort problem och du vill motverka detta. Du vill möta unga för att öka medvetenhet och skapa verktyg för att krossa negativa normer. Du trivs med att prata inför andra, du känner dig stärkt i att möta och inspirera. Du har ett tydligt ungdomsperspektiv och vill ingå i ett gäng där dina joursyskon delar samma uppfattning som du.
Minimiåtagandet som volontär är 1 jourtillfälle och 1 medlemsmöte kvällstid per månad.

Låter det här som något för dig?
Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan till oss på kontakt@indrajour.se
I utbyte får du utbildning, handledning och ovärderliga erfarenheter. Dessutom kommer du ingå i vårt fantastiska feministiska sammanhang!