Indra Queer Trans & Tjejjour söker en Informatör till den vålds­preventiva verksamheten

Om föreningen

Indra Queer Trans & Tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ligger i Sollentuna utanför Stockholm. Föreningens övergripande mål är att tillgodose unga queeras, transpersoners och/eller tjejers behov av stöd, samt verka förebyggande. Vi erbjuder ett anonymiserat stöd via chatt, telefon, mejl, och sociala medier, samt samtalsgrupper och skolbesök lokalt här i kommunen. På arbetsplatsen finns i dagsläget en verksamhetschef, en stödsamordnare, samt ett 30-tal ideella volontärer.

Befattning: Informatör till den våldspreventiva verksamheten

Mål

Föreningens verksamhet syftar till att minska utsattheten hos unga queera, transpersoner och/eller tjejer. Detta gör vi på flera olika sätt; dels genom direkt stöd till målgruppen, dels genom information och opinion där vi lyfter vår målgrupps röster och erfarenheter. Som Informatör arbetar du med att identifiera och synliggöra målgruppens behov lokalt i Sollentuna kommun.

Om tjänsten

Vi söker en person till vår våldspreventiva verksamhet som vill arbeta utåtriktat med frågor som rör våld, normer, identitet och ungas rättigheter. OBS: tjänsten är en deltidstjänst – kanske passar den dig som studerar eller har annan sysselsättning på deltid?

Ansvarsområden

Arbetsuppgifter kan variera men utgörs i huvudsak av att nå ut till målgruppen med ett inkluderande, normkritiskt, intersektionellt och feministiskt bemötande.

Samordning:

 • Du samarbetar med andra verksamheter och aktörer i enlighet med föreningens samt målgruppens behov.
 • Du arbetar uppsökande i relation till föreningens volontärer och deltar aktivt i gemensamma aktiviteter.
 • Du arbetar för ett aktivt ungdomsperspektiv i föreningens förebyggande arbete.

Informationsspridning:

 • Du genomför externa utbildningsinsatser, både för unga samt yrkesverksamma, inom området våld och våldsprevention.
 • Du genomför externa informationsinsatser, både för unga samt yrkesverksamma, för en ökad kännedom om vår stödverksamhet.
 • Du deltar vid events och andra sammankomster för målgruppen.

Samverkan:

 • Du är i kontakten med våra samarbetspartners sakkunnig i frågor om barnrätt, HBTQI, & psykisk ohälsa.
 • Du säkerställer föreningens närvaro då den behövs i lokala sammanhang, exempelvis i olika samverkansgrupper.
 • Du ansvarar för den direkta kontakten med kommunens skolor samt elevhälsoteam.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker:

 • Har en påbörjad utbildning i pedagogik, socialt arbete, eller likvärt ämne.
 • Är strukturerad samt kan arbeta självständigt.
 • Har erfarenhet av föreningsarbete och ideell sektor.
 • Har erfarenhet av att leda och/eller arbeta nära ungdomar.
 • Det är även kvalificerande om du har erfarenhet av normkritiskt arbete och/eller har egna normbrytande levda erfarenheter.

Villkor

Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader, med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är en deltidstjänst på 25%.

På Indra Queer Trans & Tjejjour applicerar vi målstyrt arbete vilket innebär att du har stor frihet vad gäller att planera ditt arbete. Du är beredd på att arbeta under skoltid, kvällar och/eller helger om så krävs. Arbetet är placerat på föreningens kontor vid Sollentuna centrum. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Friskvårdsersättning, tjänstepension samt kollektivavtal finns. Du erbjuds även extern handledning av psykolog, samt arbetar nära föreningens verksamhetschef och styrelse.

Om ansökningsprocessen

Sista ansökningsdag är 6 juni. Skicka din ansökan i form av CV samt personligt brev till rekrytering@indrajour.se och märk gärna ditt mail med ”Informatör”.

Vi kallar till intervju löpande. Vid frågor om tjänsten hör av dig till verksamhetschef Therése Ekengren på therese@indrajour.se.

Vill du göra skillnad för unga queera, transpersoner, och tjejer? Sök till Indras styrelse 2022!

Vi på Indra söker nya styrelseledamöter som vill driva och utveckla en feministisk förening med extra fokus på HBTQfrågor!

Indra har funnits sedan 2008 och är sedan 2018 en transinkluderande jour. Vi tar emot samtal från queera, transpersoner, och tjejer mellan 10 och 25 år i chatt, telefon, och på mejl. Indra arbetar också opinionsbildande och våldspreventivt genom att driva workshops, informera, och synliggöra vår målgrupp och deras behov och perspektiv.

Som styrelseledamot driver och vidareutvecklar du föreningen och dess arbete, till exempel genom att ordna utbildningar för volontärer och anställda, sköta personalfrågor, och bestämmer hur jouren ska bli ännu bättre!

Att sitta i styrelsen är lärorikt, spännande, och ger dig massor med nya erfarenheter och perspektiv.

Intresserad? Mejla valberedning@indrajour.se!

Sista ansökningsdag är den 16 februari.

Läs vår debattartikel i Aftonbladet!

Debattartikel Aftonbladet

Med anledning av det hårda debattklimatet kring unga transpersoner skriver vi en debattartikel i Aftonbladet där vi lyfter transpersoners egna röster och perspektiv – perspektiv som allt för ofta ignoreras och marginaliseras.

Läs artikeln här!

Tack till våra syskonjourer Stjärnjouren och Uppsala Tjej- och Transjourför stöd i skrivprocessen.

Vill du stötta och stärka transpersoner och unga tjejer?

Vi söker volontärer!

 • Identifierar du dig som HBTQ+ eller tjej?
 • Är du minst 18 år, har ett feministiskt intresse och tid att engagera dig minst 6h per månad?
 • Brinner du för att synliggöra unga HBTQ+ personers och tjejers perspektiv och behov?

Då är det dig vi söker som volontär hos oss!

Ingen förkunskap krävs. Skriv en rad om varför du skulle vilja engagera dig hos oss till kontakt@indrajour.se!

Grundutbildning hålls digitalt helgen den 19-20/2 och är obligatorisk.

Tisdagschatten är öppen igen!

HURRA – nu kan du chatta med oss på tisdagar igen!

Chatten är öppen:
TISDAGAR kl. 13:00 – 15:00
LÖRDAGAR kl. 15:00 – 17:00
SÖNDAGAR kl. 15:00 – 17:00

Vi hörs där ♥

Pressmeddelande 17/10 2019

Indra Queer Trans & Tjejjour har den 14 oktober 2019 begärt utträde ur riksförbundet Unizon. Anledningen till utträdet är att Indra som förening och jour inte kan stå bakom delar av Unizons värderingar.

Unizon som riksförbund arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och samlar medlemsjourer som inkluderar alla könsidentiteter i detta arbete. Inom riksförbundet har vi, tillsammans med andra tjej-, trans- och ungdomsjourer, länge lyft frågan om synliggörandet av unga tjejer och transpersoners utsatthet och erfarenheter. Det har vi gjort bland annat genom att lägga fram motioner på årsmöten där vi krävt att vår målgrupp synliggörs, ifrågasatt val av föreläsare som tidigare gjort transfobiska uttalanden, samt framfört synpunkter kring verbal exkludering. Under hösten blev vi inbjudna för att träffa Unizons styrelse för att diskutera hur vi kan mötas kring dessa frågor. I ett underlag inför detta möte fick vi ta del av förbundets ståndpunkter och därmed stod det klart att det är omöjligt för oss som transinkluderande jour att fortsätta vara medlem i Unizon.

Uttalandet från Unizon är flersidigt och vi reagerar starkt på dess innehåll. Transpersoners rätt att själva få avgöra sin identitet är och måste alltid förbli okränkbar. I Unizons underlag framgår det att Unizon inte delar denna ståndpunkt, då de formulerar sig såhär kring könsidentitet; ”Finns det en risk att vissa av de många flickor och unga kvinnor som ifrågasätter sin könsidentitet reagerar mot samhällets snäva föreställningar om hur kvinnor ska vara, se ut och bete sig? I så fall skulle det bästa sättet att hjälpa dem vara att förändra deras omgivning, snarare än att förändra deras kroppar.”

Transpersoner och queera är en av samhällets mest utsatta grupper. Ungefär hälften av alla transpersoner har funderat på att ta sitt liv det senaste året. Personer vi möter i vår stödverksamhet vittnar om exempelvis omfattande psykisk ohälsa, hög våldsutsatthet, diskriminering i alla delar av samhället, låg tillit till samhällsinsatser, undermåligt och kunskapslöst bemötande i vården och minoritetsstress. Utsattheten har sin grund i patriarkala strukturer, normer kring kön och könsidentitet – som resulterar i ett återkommande osynliggörande och misstänkliggörande av transpersoner. Även Unizon bidrar till detta misstänkliggörande: ”En fråga som kvarstår är dock vem som ska ha tillträde till könsuppdelade gemensamma intima utrymmen. Om tillträde ska avgöras av juridisk könstillhörighet eller självidentifikation blir det möjligt för män att ta sig in i kvinnors omklädningsrum genom att påstå att de är transkvinnor, vilket skulle göra många kvinnor och flickor obekväma.”

Vi är en förening som arbetar förebyggande och stödjande för både unga tjejer och transpersoner, och menar att detta arbete ska gå hand i hand i jämställdhetsarbetet. På inget sätt försvårar inkluderingsarbete för jämställdhetsarbete. Om något försvårar, är det däremot otillräcklig statistik. När Unizon skriver att ”Unizon ser flera tecken på att arbetet med transinkludering försvårar arbetet med könsuppdelad statistik.” förminskar de indirekt transpersoners utsatthet och levnadsvillkor. Vi delar LSU:s insikt i att aldrig ska en civilsamhällesorganisation ifrågasätta en persons identitet och avsikter. Det språkbruk och det förhållningssätt som Unizon har är direkt skadligt för vår målgrupp. Som queer- trans- och tjejjour behöver vi därför ta avstånd från Unizons problematiska, och felaktiga, uttalanden om könsidentitet och inkludering av transpersoner.

Indra Queer Trans & Tjejjour