Indra Queer Trans & Tjejjour söker en Vikarierande Stödsamordnare

Om föreningen: Indra Queer Trans & Tjejjour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som ligger i Sollentuna kommun utanför Stockholm. IndraQueer Trans & Tjejjours övergripande mål är att tillgodose unga tjejers, queera och/eller transpersoners behov av stöd, samt verka förebyggande genom att lyfta vår målgrupps erfarenheter. Indra Queer-Trans-och Tjejjours målgrupp är primärt unga tjejer, queera och/eller transpersoner i åldern 10–25 år. Vi ger stöd via chatt, telefon, mejl, Instagram och besök. 2020 utförde vi över 1200 stödsamtal och gjorde flera stöduppdrag på skolor och inom andra verksamheter.

Befattning: Vikarierande Stödsamordnare

Mål: Föreningensverksamhet syftar till att minska utsatthet hos unga tjejer, queera och/eller transpersoner. Som stödsamordnare arbetar du med att identifiera och synliggöra målgruppens behov och att samordna stödverksamheten i enlighet med det.

Ansvarsområden: Arbetsuppgifter kan variera men utgörs i huvudsak av samordning av stöd respektive volontärer.

Stödsamordning:

 • Analyserar, utvärderar och uppmärksammar såväl målgruppens som volontärernas och föreningens behov.
 • Samarbetar nära med andra verksamheter och aktörer i enlighet med föreningens samt målgruppens behov.
 • Tar fram, utvärderar och uppdaterar policys, styrdokument och material i enlighet med stödverksamhetens behov.
 • Är sakkunnig i frågor som rör bemötande, samtalsmetodik, stödsökandes problematik såsom psykisk ohälsa & våld.
 • Administrerar stödverksamhetens praktiska verktyg såsom inloggningar, chattverktyg och enkäter för statistik.
 • Utvärderar, sammanställer och följer regelbundet upp statistiken för stödverksamheten.

Volontärsamordning:

 • Ansvarar för rekrytering och utbildning av nya volontärer.
 • Arbetaraktivt och uppsökande i förhållande till föreningens volontärer.
 • Schemalägger stödverksamheten.
 • Utvärderar och ser över enskilda individers behov såväl som gruppens behov av exempelvis stöd i uppdraget och kunskapsutveckling.
 • Deltar aktivt i gemensamma aktiviteter.
 • Planerar och genomför fortbildning, handledningsamt medlemsmöten.

Kvalifikationer: Vi ser att du som söker:

 • Har påbörjad eller slutförd eftergymnasial utbildning i socialt arbete eller likvärt ämne.
 • Är organiserad, strukturerad samt kan arbeta självständigt och tillsammans med andra.
 • Har kunskap om föreningsarbete.
 • Har erfarenhet av att ge stöd och hålla i samtal.
 • Har kompetens och kännedom om målgruppen.

Det är även kvalificerande om du har erfarenhet av normkritiskt arbete och/eller har egna normbrytande levda erfarenheter.

Villkor: På Indra Queer Trans & Tjejjour applicerar vi målstyrt kontrakt vilket innebär att du har stor frihet vad gäller att planera ditt arbete. Du är beredd på att arbeta på kvällar och helger om så krävs. Tjänsten är ett vikariat till och med 2022.02.28 med omfattningen 75%, placerad på föreningens kontor i Sollentuna. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Friskvårdsersättning, tjänstepension samt kollektivavtal finns. Du erbjuds även extern handledning av psykolog, samt arbetar nära föreningens verksamhetschef och styrelse.

Om ansökningsprocessen: Sista ansökningsdag är 19 februari. Skicka din ansökan i form av CV samt personliga brev till kontakt@indrajour.se och märk gärna mejlet med ”Vik. Stödsamordnare”. Vi kallar till intervju löpande. Vid frågor om tjänsten hör av dig till verksamhetschef Therése Ekengren på therese@indrajour.se

Verkar något annorlunda?

Det stämmer! Vi har nämligen ett nytt chattverktyg 🙂 Det kan se lite annorlunda ut för den som chattar, men annars är det ingen större skillnad – som vanligt får du stöd av någon av våra fantastiska volontärer!

När chatten är öppen dyker den upp i en liten ruta här på hemsidan! Vi hörs där ♥

Pressmeddelande 17/10 2019

Indra Queer Trans & Tjejjour har den 14 oktober 2019 begärt utträde ur riksförbundet Unizon. Anledningen till utträdet är att Indra som förening och jour inte kan stå bakom delar av Unizons värderingar.

Unizon som riksförbund arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och samlar medlemsjourer som inkluderar alla könsidentiteter i detta arbete. Inom riksförbundet har vi, tillsammans med andra tjej-, trans- och ungdomsjourer, länge lyft frågan om synliggörandet av unga tjejer och transpersoners utsatthet och erfarenheter. Det har vi gjort bland annat genom att lägga fram motioner på årsmöten där vi krävt att vår målgrupp synliggörs, ifrågasatt val av föreläsare som tidigare gjort transfobiska uttalanden, samt framfört synpunkter kring verbal exkludering. Under hösten blev vi inbjudna för att träffa Unizons styrelse för att diskutera hur vi kan mötas kring dessa frågor. I ett underlag inför detta möte fick vi ta del av förbundets ståndpunkter och därmed stod det klart att det är omöjligt för oss som transinkluderande jour att fortsätta vara medlem i Unizon.

Uttalandet från Unizon är flersidigt och vi reagerar starkt på dess innehåll. Transpersoners rätt att själva få avgöra sin identitet är och måste alltid förbli okränkbar. I Unizons underlag framgår det att Unizon inte delar denna ståndpunkt, då de formulerar sig såhär kring könsidentitet; ”Finns det en risk att vissa av de många flickor och unga kvinnor som ifrågasätter sin könsidentitet reagerar mot samhällets snäva föreställningar om hur kvinnor ska vara, se ut och bete sig? I så fall skulle det bästa sättet att hjälpa dem vara att förändra deras omgivning, snarare än att förändra deras kroppar.”

Transpersoner och queera är en av samhällets mest utsatta grupper. Ungefär hälften av alla transpersoner har funderat på att ta sitt liv det senaste året. Personer vi möter i vår stödverksamhet vittnar om exempelvis omfattande psykisk ohälsa, hög våldsutsatthet, diskriminering i alla delar av samhället, låg tillit till samhällsinsatser, undermåligt och kunskapslöst bemötande i vården och minoritetsstress. Utsattheten har sin grund i patriarkala strukturer, normer kring kön och könsidentitet – som resulterar i ett återkommande osynliggörande och misstänkliggörande av transpersoner. Även Unizon bidrar till detta misstänkliggörande: ”En fråga som kvarstår är dock vem som ska ha tillträde till könsuppdelade gemensamma intima utrymmen. Om tillträde ska avgöras av juridisk könstillhörighet eller självidentifikation blir det möjligt för män att ta sig in i kvinnors omklädningsrum genom att påstå att de är transkvinnor, vilket skulle göra många kvinnor och flickor obekväma.”

Vi är en förening som arbetar förebyggande och stödjande för både unga tjejer och transpersoner, och menar att detta arbete ska gå hand i hand i jämställdhetsarbetet. På inget sätt försvårar inkluderingsarbete för jämställdhetsarbete. Om något försvårar, är det däremot otillräcklig statistik. När Unizon skriver att ”Unizon ser flera tecken på att arbetet med transinkludering försvårar arbetet med könsuppdelad statistik.” förminskar de indirekt transpersoners utsatthet och levnadsvillkor. Vi delar LSU:s insikt i att aldrig ska en civilsamhällesorganisation ifrågasätta en persons identitet och avsikter. Det språkbruk och det förhållningssätt som Unizon har är direkt skadligt för vår målgrupp. Som queer- trans- och tjejjour behöver vi därför ta avstånd från Unizons problematiska, och felaktiga, uttalanden om könsidentitet och inkludering av transpersoner.

Indra Queer Trans & Tjejjour