Om Indra

Om Indra

Indra Queer Trans & Tjejjour

Indra är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som utifrån en feministisk värdegrund arbetar för att minska ojämlikhet och maktskillnader i vårt samhälle. Vi stöttar och stärker unga queera, transpersoner och/eller tjejer som av olika anledningar behöver någon att prata med, och vi arbetar även preventivt genom att prata om våld, normer och makt med unga på bland annat skolor och fritidsgårdar.

Indra har funnits sedan 2008 och är en av närmare 60 tjej- trans- och ungdomsjourer som finns runt om i landet. Jouren drivs i nuläget av ett 40-tal volontärer och 2 anställda; stödsamordnare Wendela Hilldoff och verksamhetschef Therése Ekengren. Alla volontärer har gått en utbildning som innehåller samtalsmetoder, ledarskap, samt kunskaper om olika problematik som är vanlig hos vår målgrupp. Till vår chatt- och mailjour kommer frågor om allt möjligt och inga ämnen är för stora eller för små.

Vi erbjuder inte behandlande stödsamtal men vi kan vara den som lyssnar och stöttar utan att döma, och vi hänvisar vidare om en person vill ha ytterligare hjälp. Vi håller till i ungdomshuset Arena Satelliten i Sollentuna.

Här hittar du vår värdegrund: Värdegrund för Föreningen Indra.