Stötta Indra

Stötta Indra

Ett livsviktigt arbete

Sedan 2008 har Indra Queer Trans & Tjejjours volontärer fått äran att möta tiotusentals unga i åldrarna 10–25 år som är i behov av någon som lyssnar. Stödet sker nationellt i vår chatt, samt lokalt i olika våldspreventiva utbildningsinsatser och i individuella stödsamtal. Vår stödverksamhet erbjuder något som kompletterar vård, skola och socialtjänst; nämligen möjligheten att få ett medmänskligt stöd. Indras verksamhet är målgruppsanpassad och behovsstyrd på så sätt att; 

 • Vi har öppet på tider då skolorna är stängda och under storhelger.
 • Vi har inga väntetider eller kötider. 
 • Vi har en lättillgänglig hemsida och användarvänlig chatt. 
 • Vårt stöd är gratis. 
 • Den stödsökande kan vara helt anonym. 
 • Vi arbetar inte behandlande utan endast medmänskligt. 

Vi behöver din hjälp!

Indras verksamhet är beroende av resurser, både ekonomiska och ideella sådana. Varje månad gör våra volontärer mellan 130 – 220 ideella timmar i föreningens stödverksamhet. Det är volontärerna som bär hela föreningen. När det kommer till ekonomin är det lite kämpigare. Varje år beviljas vår verksamhet ett par större bidrag samt ett flertal mindre projektbidrag. Konkurrensen om bidragen är stor, och formen för bidragen är begränsad. Vi tvingas finansiera en livsviktig verksamhet med väldigt kortsiktiga projektmedel. 

För att öka långsiktigheten och hållbarheten i vår förening arbetar vi med insamling och finansiering på flera olika sätt: genom stödmedlemskap, föreläsningsuppdrag, donationer samt sponsorskap. 

Olika sätt att stötta Föreningen Indras verksamhet

Du kan som privatperson, organisation eller företag bidra till vår verksamhet på olika sätt. Oavsett om du vill bli stödmedlem, anlita oss för en föreläsning, eller kanske bli sponsor – gör ditt stöd stor skillnad för unga queera, transpersoner & tjejer!

Stödmedlemskap 

Ett sätt att stötta Indras arbete på är att bli stödmedlem. Som stödmedlem visar du att du vill engagera dig och värdesätter vår verksamhet – men utan att vara volontär. Man kan bli stödmedlem både som privatperson och som organisation eller företag. Ett stödmedlemskap här på Indra finns i följande former:

 • Privatperson:  250 kr/år.
 • Förening / Organisation / Stiftelse: 1 000 kr/år.
 • Skolverksamhet i Sollentuna: 750 kr/termin. 
 • Skolverksamhet utanför kommunen: 1 500 kr/termin. 
 • Företag: Stödmedlemskap för företag kostar från 2 500 kr/år och uppåt beroende på företagets storlek och intresse.

Anmäl ditt eller ert stödmedlemskap via formuläret.

Utbildning

Du kan stötta Indras arbete genom att boka oss för exempelvis en föreläsning, workshop eller ett annat utbildningsuppdrag. Vi delar gärna med oss av vår kunskap till er arbetsplats, skola eller organisation. Våra föreläsningar och workshops finns tillgängliga för både unga/elever och vuxna/yrkesverksamma. 

Vill du eller ni boka oss? Klicka här för att läsa mer om våra utbildningar.

Donationer

Indra tar emot donationer från personer, organisationer eller företag som vill stötta vårt arbete. En bidragsgivare kan vara antingen en fysisk eller en juridisk person. Vi tar emot både ekonomiska eller gåvor i lösöre; till exempel insättningar i pengar till Indras konto eller gåvor i form av möbler, elektronik och fikabröd. Givarens gåvor är helt frivilliga och spontana. 

Förutsättningen för att vi ska kunna ta emot er gåva är att ni delar vår förenings värdegrund och att gåvan går till Indras grundverksamhet, utan krav på användningsområde.

Sponsorskap

Ett avtal om sponsorskap och företagssamarbete kan innebära olika typer av överenskommelser och förmåner för både Föreningen Indra och sponsorn, och det är detta som är skillnaden mellan att vara givare av donationer och att vara sponsor. 

En sponsor kan vara en juridisk person, alltså inte en privatperson utan ett företag eller en organisation. Sponsorns gåvor är frivilliga men sker inom ramen för ett avtal. När ett företag eller en organisation vill bli sponsor tecknas alltid ett enskilt sponsor- och samarbetsavtal mellan sponsorn och Föreningen Indra.

Vad kommer ditt bidrag gå till? 

 • Ett livsviktigt stöd till unga queera, transpersoner & tjejer.
 • Fortbildning och handledning till våra volontärer som ger stöd i tunga ämnen och svåra situationer.
 • Marknadsföring för att nå ut till så många i behov som möjligt.
 • Personalkostnader för att kunna fortsätta driva vår förening.
 • Välförtjänt fika till våra volontärer.
 • En verksamhet som stöttar, stärker, och aldrig dömer!

STORT TACK!