Sollentunaskolor – SKÄRPNING!

Idag har vi kunnat läsa i tidningarna om en Sollentunaskola där eleverna har fått en läxa med glosor – i listan bland dessa ord fanns ett mycket rasistiskt sådant.
Ni kan läsa om händelsen bland annat här, på Aftonbladet.

Rasism

Vad är rasism?

Rasism skapas och görs hela tiden, varje dag, omedvetet och medvetet. Rasismen innebär att vi kategoriserar människor, ofta utifrån utseende eller kultur. De kroppar som inte rasifieras, vita kroppar, kan röra sig friare i samhället. Rasism är ett stort samhällsproblem, och det skapar stora orättvisor – alltså handlar rasism om makt.

Vad gör vi nu?

Indra är en antirasistisk förening. Det normkritiskt antirasistiska arbetet som vi gör handlar i grund och botten om allas lika värde och allas lika rättigheter.
Rasism går inte ihop med demokrati. Rasism går inte ihop med likabehandling.

Att använda sig av rasistiska sätt och ord, som läraren på en skola i Sollentuna gjorde, är inte en engångsförteelse. Det vet vi. Vad det är, är ett typiskt sätt att normalisera rasism i vår vardag. Det tycker vi INTE ÄR OKEJ.

—————————————————————-

Vi utmanar därför alla skolor i Sollentuna kommun att identifiera och förgöra ALLA exkluderande och diskriminerande strukturer!

NU!

mall