Indra Tjejjour i Sollentuna stöttar hundratals unga tjejer varje år. Trots att vi har kommit långt på vägen till jämställdhet i det här landet har vi fortfarande långt kvar. Mäns våld mot kvinnor och unga tjejer är det yttersta beviset på det. Våld är den näst största anledningen till att unga tjejer hör av sig till oss i vår stödverksamhet.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, visar att våldsutsattheten för unga tjejer i Sverige har ökat. Detta framgår även i Jämställdhetsutredningen som presenterades i höstas. 2015 anmäldes 28 700 fall av misshandel mot kvinnor och 5800 våldtäkter. Mörkertalet är stort, enbart 20 procent av all misshandel mot kvinnor anmäls. Räknar vi den egentliga siffran blir det 16 fall i timmen.

Lagen säger att det är förbjudet att misshandla, det är förbjudet att våldta och att utsätta någon för sexuella trakasserier – ändå kan vi inte se att våldet minskar. Om vi på riktigt vill nå jämställdhet och ett samhälle fritt från våld måste vi satsa på det våldsförebyggande arbetet. Vi måste sätta fokus på attityder, värderingar och beteenden i vardagen.

Det finns så många fantastiska tjej- kvinno- och ungdomsjourer i vårt land som arbetar i med och motvind. Vi är 25 eldsjälar i vår ideella förening. På Indra Tjejjour arbetar vi varje dag för ett jämställt samhälle fritt från våld. Varje vecka träffar vi unga personer i Sollentuna kommun för att snacka om normer och värderingar kring sexualitet, genus och våld. Men vi kan inte göra arbetet ensamma.

Vi tror att både den psykiska ohälsan och våldet hade sett annorlunda ut i statistiken om Sverige var mer jämställt än vad det är idag. Idag på internationella kvinnodagen uppmanar vi därför alla att börja dra sitt strå till stacken – stötta och stärk de kvinnor och unga tjejer som du har runt dig i vardagen, och backa upp dem. Män och unga killar måste börja konfrontera andra män som uttrycker sexistiska och könsstereotypa värderingar och åsikter. Vi har en uppmaning till alla män –det är dags för er att ta en aktiv del i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld!

Om ni är lika trötta på trista könsroller som vi är, är ni varmt välkomna att fira med oss idag den 8:e mars. Tillsammans med andra tjejjourer i Stockholm kommer vi att delta i ett demonstrationståg under parollen GRÄNSLÖST SYSTERSKAP. Hur fint låter inte det? Vi ses vid Norra Latin (T-bana Hötorget) kl. 17:30!

/ Indra Tjejjour

2016-03-07 16.16.48