Visste du att män hade rätt att slå sina fruar på 1800-talet? Att kvinnor blev omyndiga så fort de gifte sig? Att det inte satt en enda kvinna i regeringen förrän 1947?

25239843289_774d3d3909

 
Kolla in vår tjejhistoria:

1845 Kvinnor har rätt att ärva lika mycket som män, när någon dött.

1846 Kvinnor får syssla med hantverk och handel.

1858 Ogifta kvinnor kan bli myndiga när de fyller 25 år. Gifter de sig blir de däremot omyndiga igen.

1864 Män har inte längre rätt att slå sina fruar.

1873 Kvinnor får ta examen, men inte när det gäller högre studier.

1884 Ogifta kvinnor blir myndiga när de fyller 21, alltså samma ålder som män.

1901 Kvinnor får vara lediga i 4 veckor när de fött barn (men de får ingen lön under tiden).

1912 Kvinnodagen firades för första gången i Sverige.

1919 Kvinnor i Sverige får allmän rösträtt.

1921 Kvinnor får rösta för första gången i Sverige. Nu blir även gifta kvinnor myndiga när de fyller 21.

1922 De fem första kvinnorna kommer in i riksdagen.

1927 Statliga läroverk (skolor) öppnas för flickor.

1935 Kvinnor får samma rätt till folkpension som män.

1938 Det blir tillåtet med preventivmedel.

1939 Kvinnor kan inte längre sparkas från sina jobb på grund av att de blivit gravida eller gift sig.

1944 Homosexualitet avkriminaliseras.

1947 Karin Kock blir den första kvinnan i regeringen. Kvinnor som är anställda av staten får rätt till lika mycket lön som männen. Barnbidraget införs.

1951 Kvinnor får behålla sitt svenska medborgarskap även om de gifter sig med män som är utländska medborgare.

1955 Arbetande kvinnor får tre månaders betald ledighet när de fött barn.

1958 Kvinnor får rätt att bli präster.

1964 P-pillret börjar användas i Sverige.

1965 Det blir olagligt med våldtäkt inom äktenskap.

1968 Kvinnoföreningen ”Grupp 8” bildas och börjar skriva tidningen ”Kvinnobulletinen”.

1970 Barnomsorgen byggs ut på allvar med dagis och fritis. Samtidigt börjar skolorna att jobba aktivt med jämställdhet.

1972 Det blir möjligt att ansöka om att få byta kön.

1975 FN:s kvinnoår. En ny abortlag införs; kvinnor får själva bestämma om de ska göra abort fram till den 18:de veckan. De första kvinnojourerna startar.

1979 Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag. Homosexualitet klassas inte längre som sjukdom. Kvinnokonventionen antas av FN.

1980 Den statliga myndigheten Jämställdhetsombudsmannen (JämO) skapas och jämställdhetslagen stiftas. Dessutom införs en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och en ny lag om tronföljd: nu kan även döttrar kan ärva tronen.

1982 All kvinnomisshandel blir brottslig, oavsett vart den utövas. Porr på offentliga platser förbjuds. En ny namnlag införs; kvinnan och mannen får välja mellan bådas efternamn när de gifter sig.

1983 Kvinnor kan söka alla yrken, även inom försvaret.

1987 En ny särskild lag om sambors gemensamma hem stiftas. Den heter sambolagen.

1991 Den nya jämställdhetslagen innehåller bland annat förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

1995 Nyblivna pappor får en särskild pappamånad då de har rätt att vara lediga. Månaden kan inte överlåtas till mamman. Samkönade par kan ingå partnerskap.

1996 Den första tjejjouren startar!

1997 Första kvinnliga biskopen tillträder.

1998 Lag om våld mot kvinnor stiftas. Könsstympning av kvinnor förbjuds.

1999 Köp av sexuella tjänster förbjuds.

2003 Samkönade par får rätt att adoptera.

2009 Samkönade par får ingå äktenskap.

2013 Tvångssteriliseringen av transsexuella tas bort.

Författare: Tjejjouren i Luleå