I lördags var jag på Cinema Africas filmvisning på Bio Rio och såg två filmer. Den ena var en kortfilm som heter Women in the Dark av Shameelah Khan. Filmen handlar om tre muslimska kvinnor, mamma, mormor och dotter som pratar om sex, sexualitet, att vara kvinna och hur samhället påverkar ens syn på sex. Det var en rörande film om känslor inför sig själv, sin familj, att ha lust och hur olika en förhåller sig till sex.

Women-in-the-Dark_4_287

Den andra filmen heter Feminism Inshallah: A History Of Arab Feminism av Fériel Ben Mahmoud. Filmen handlar om den arabiska feminismens historia i Nordafrika och Mellanöstern. Fériel Ben Mahmoud har rest runt i bland annat Tunisien, Egypten, Algeriet, Marocko, Libanon och Saudiarabien, för att undersöka rörelsens framsteg, motgångar och intervjua personer som varit en del av den. Filmen var väldigt bra och jag lärde mig mycket.

Feminismen i Sverige och i väst har främst berättats av vita medelklass kvinnor och därför har många andra kvinnors erfarenheter inte representerats,vilket har kritiserats mycket de senaste åren. Alla kvinnors erfarenheter ser inte likadana ut, beroende på vem en är, vilken klasstillhörighet en har, sexuella preferenser, identitet, etnicitet osv. En annan följd av detta är att få känner till hur den feministiska rörelsen och kvinnors rättigheter ser ut i andra delar av världen.

I arabiskspråkiga länder i Nordafrika och Mellanöstern har den feministiska rörelsen varit en viktig grundläggande ideologi det senaste seklet och framförallt en växande och framträdande politisk organisering, men trots det berättas det lite om det. Precis som att kvinnor alltid har skrivits ut ur historien så fokuserar historien ensidigt på ett västerländskt perspektiv och andra berättelser glöms bort. Därför är Fériel Ben Mahmouds dokumentär ett viktigt bidrag i att vidga den feministiska historien.

Anna, volontär