Hej på er! Det är MAJ nu och Indra kickar temat ”psykisk hälsa”. Vi börjar med ett blogginlägg som är skrivet av våra grymma praoelever;

Psykisk ohälsa

Vi är två tjejer som är 14 år båda två. Vi upplever att det finns många runt omkring oss som lider psykisk ohälsa. Mestadels är det tjejer i just vår ålder. Psykisk ohälsa är ett stort ämne som inte får tillräckligt med uppmärksamhet och känslorna som uppkommer tystas ofta ner med bortförklaringar, t ex PMS som många anser att man bara kan ignorera. Faktum är att detta endast verkar göra det värre för de som redan mår dåligt. Några av sakerna vi stöter på är utseendefixering, stress, prestationsångest, dåligt självförtroende och depression. Det kommer från många olika saker, men ofta från skolan, media, hemmet och förväntningar på hur man ska vara som tjej och som en kanske inte vill eller kan uppfylla.

Kraven/förväntningarna att se ut på ett visst sätt kan komma från media och umgänge och i värsta fall kan det få konsekvenser som ätstörningar eller ångest. Det kan vara mer anonymt men ofta syns det genom ett ständigt sökande av bekräftelse. När ätstörningar kommer in i bilden kan den fysiska hälsan skadas istället för endast den psykiska hälsan.

Förväntningarna kan också skapa oro och rädsla och leda till ångest. När det känns som att förväntningarna inte kan fyllas eller att viljan bara inte finns där kan det skapa en känsla av otillräcklighet. Det kan leda till rädsla oro för att ens vänner, familj eller andra inte ska acceptera eller fortsätta tycka om en även fast man inte fyller upp förväntningarna. Det kan handla om att klä sig på ett visst sätt, väga en viss vikt, gilla vissa saker eller bara bete på ett visst sätt.

Förväntningarna kan också handla om skola eller en idrott där det kan förekomma förväntningar på prestation. Även då kan känslan av otillräcklighet komma och känslan av oro att göra personer besvikna om en inte presterar på topp. Det är ofta föräldrar som skapar prestationsångest men det kan också vara andra.

Det här var lite av vad vi stöter på och hur vi ser på psykisk ohälsa.