Vadå psykisk hälsa?
Det finns lite olika definitioner på vad god psykisk hälsa faktiskt innebär. WHO beskriver det såhär: ”ett fullständigt tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välmående, inte endast en frånvaro av sjukdom”. Utifrån den här definitionen handlar det alltså om att må bra fysiskt – i kroppen, psykiskt – i tanken, med sina känslor och i själen men också socialt – i relation till andra människor runt omkring en.

Vi har alla dagar när kroppen gör ont eller känns obekväm, när känslorna snurrar runt i ett smärre kaos och dagar när vi inte kommer överens med människor i vår närhet. Det behöver inte betyda att en lider av psykisk ohälsa. Dock är det många unga idag som upplever att livet känns kämpigt under längre perioder – stress, ångest, sorg, ängslan, rädsla och andra jobbiga känslor uppkommer så pass ofta att det inte längre går att ses som enstaka händelser. Då kan det röra sig om psykisk ohälsa!

Den här månaden kommer vi att prata om hur unga mår i Sverige idag, om vad en kan göra när en mår dåligt – vart en kan vända sig och vem en kan prata med när livet känns kämpigt. Men vi ska också luska lite i varför vi känner de känslor vi känner! Häng med!

/J