Indra tjejjour uppmanar alla att skriva under en viktig kampanj som pågår just nu för att bibehålla stöd åt personer med erfarenhet av sexuellt självskadebeteende och sex mot ersättning.
Mikamottagningen behövs och deras nya riktlinjer får förödande konsekvenser för deras målgrupp! Använd din röst! Du gör det här.