Idag skriver Indra tjejjour tillsammans med Stockholms tjejjour i ETC om hur livsviktiga Mikamottagningen är samt vilken betydelse deras tidigare arbetssätt varit för målgruppens möjligheter till bearbetning och läkning. Tyvärr röstades de nya riktlinjerna igenom av socialnämnden den 13 dec som raserar det välfungerande arbetssättet. Vi kommer alltid se det som vår uppgift att fortsätta arbeta och kämpa för våra målgruppers rätt till adekvat stöd och hjälp.

http://stockholm.etc.se/debatt/mikamottagningens-verksamhet-ar-livsviktig