Hej <3

Har du sökt stöd hos oss? Vi har tagit fram en enkät med frågor om hur du upplevde kontakten med oss och vilken typ av stöd du önskar från oss. Det vore otroligt värdefullt om du skulle vilja besvara den! Vi finns ju till för dig – därför är din upplevelse och dina tankar jätteviktiga för oss! Dina svar är såklart anonyma, precis som vanligt. <3
Besvara enkäten här

perfect_slide-1024x469