Vi har fått en förfrågan från en tjej som jobbade på vår tjejjour för några år sedan. Hon skriver nu sin magisteruppsats och vill komma i kontakt med personer som bott på kvinnojour under någon period i sin barndom. 

Vi tycker att detta är en viktig fråga och delar därför hennes förfrågan här i bloggen:

Hej, 

jag heter Malin Tilling och jag letar efter deltagare till mitt studentarbete om erfarenheter av att bo på kvinnojour/skyddat boende som barn. Jag läser masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter på Stockholms universitet och skriver mitt examensarbete inom området barn som upplevt våld i familjen. Jag är intresserad av att ta del av barndomsberättelser om hur man har kommit till skyddat boende, vad man mötte där och vad som hände efteråt. Jag tycker att det är viktigt att de här historierna kommer fram, och hoppas att du också tycker det!  

Rent praktiskt går intervjuerna till så att vi träffas på en plats och tidpunkt som passar dig. Intervjun kommer ta ungefär en timme. Jag har förberett några frågor som du gärna får ta del av i förväg, men tanken är att du ska få berätta ganska fritt. Jag kommer att spela in det vi säger och sedan skriva ut intervjuerna. Om du vill får du gärna ta del av utskrifterna, och också ändra eller lägga till information. Jag kommer att se till att det inte går att identifiera dig i den slutgiltiga uppsatsen. Du kommer att ha ett påhittat namn och jag kommer att ta bort namn på platser och andra personer från texten.  

Jag hoppas att jag kan intervjua ungefär åtta personer och jag kommer sedan att jämföra barndomsberättelserna och se vad som är lika och vad som skiljer dem åt. I uppsatsen kommer jag både att skriva om vad ni har varit med om och hur ni berättar om det ni varit med om. Ljudinspelningarna och utskrifterna av dem kommer jag att förvara på ett säkert ställe, och aldrig tillsammans med ditt riktiga namn. Det är bara jag och min handledare som kommer att ha tillgång till materialet och det kommer endast att användas i uppsatsen. Jag kommer att radera allt när uppsatsen är klar. Du har naturligtvis rätt att när som helst säga att du inte längre vill vara med i min uppsats. Det är bara att skicka mig ett mail, sms eller ringa i så fall. Det är också helt okej att säga till om det är någon speciell fråga du inte vill prata om.

Mitt uppsatsarbete är ett tillfälle för mig att prova att göra en mindre vetenskaplig studie. Men jag hoppas att det också kan bidra till en ökad förståelse och ett ökat intresse för barns situation på kvinnojourer/skyddade boenden. Det finns tyvärr väldigt lite forskning om det här. Om du är intresserad av att delta är du välkommen att höra av dig till mig på det sätt som passar dig bäst, så kan jag berätta mer!  

Vänliga hälsningar

Malin
mast6488@student.su.se 070-536 28 78

Min handledare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen heter Helena Pedersen och du välkommen att kontakta på helena.perdersen@buv.su.se