Sollentuna kvinnojour har gett oss deras fantastiska utmärkelse ”Årets kvinnohjärta”. 

”För ett ovärderligt och livsviktigt arbete med att stödja unga kvinnor som utsätts för våld och andra övergrepp och för det förebyggande arbetet med att diskutera och synliggöra tjejers utsatthet och stärka dem att våga berätta. 

På många sätt inger ni hopp om en ljusare och mer feministisk framtid!”

Går det att få en finare beskrivning om sin verksamhet? Tusen tack Sollentuna kvinnojour!