Facebook, lunchrum, rökrutor och cafeterior har i dag svämmat över av upprörda röster angående SD:s riksdagsledamots, Erik Almqvists extremt kränkande och obehagliga uppträdande som fångats på film. En film som nu nått media och försatt Sverigedemokraterna i partiets värsta kris någonsin. Jimmie Åkessons ”kronprins” går till angrepp mot en berusad man, kallar en tjej som försöker ingripa för ”lilla horan” och uttalar sig rasistiskt gentemot komikern Soran Ismail.

Rasismen, anti-feminismen och hatet gentemot de som inte uppfyller normen visar sig i en mängd olika skepnader. Det smyger sig in och breder ut sig på Flashback såväl som i riksdagen.
Indra har en feministisk, normkritisk och anti-rasistisk värdegrund. Vi tror på ett samhälle där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett kön, klass, etnicitet och sexuell läggning. Ett samhälle där alla tryggt kan få skapa sig den identitet de vill utan kränkande och förtryckande normer.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vårt arbete är politiskt i den mening att vi jobbar praktiskt med feminism, normkritik och anti-rasism men vi tar inte ställning för något speciellt parti.
Men. Vi tar ett så stort avstånd som det rimligen går att föreställa sig från Sverigedemokraterna.
Vi vill inte ha med er att göra. Inte nu och inte någonsin.