Vad är ångest?

Triggervarning: Statistiken som presenteras bygger på ett binärt könssystem (tjejer/killar)

Ordförklaring:
Symtom – Ett symtom är något som tyder på att något annat har hänt. Nysningar kan vara symtom på exempelvis allergi eller förkylning, smärta i foten kan vara ett symtom på exempelvis en stukning, ont i magen kan vara symtom på exempelvis stress eller magkatarr, osv.

Ångest kan beskrivas som en stark känsla av oro och drabbar de allra, allra flesta människor men olika ofta och olika starkt. År 2010 genomfördes av Ungdomsstyrelsen studien ”ung idag”. Då uppgav 31 procent av tjejerna mellan 16-24 år att de regelbundet hade besvär av ängslan, oro eller ångest, bland killarna var siffran 13 procent (Ungdomsstyrelsen, 2012).

Ångest är inte farligt och går över men kan kännas väldigt jobbigt under tiden känslan sitter i.
I många fall känns ångesten starkt i kroppen : ont i magen, tryck över bröstet, svettningar, huvudvärk och hjärtklappning är vanliga fysiska upplevelser när en person får ångest. Att det kan vara så starka fysiska symtom gör att en kanske inte direkt tänker att det har med det psykiska måendet att göra. Det är därför inte ovanligt att personer söker vård för de kroppsliga symtomen i tron om att de faktiskt är fysiskt sjuka.

För länge sedan hjälpte ångesten människan att överleva. Oro och ångest gjorde människan lite mer försiktig och eftertänksam. På den tiden kan man tänka sig att det var riktigt bra att känna ångest över att exempelvis tappa bort sin grupp eller känna ångest över att bli instängd i en grotta. På så vis höll vi oss på tå och undvek potentiella faror!

 

/J